Çeşme Kapı Dünyası olarak; İş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve kalite alanında yasaların, yönetmeliklerin ve standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi görev olarak benimseriz.

Çeşme Kapı Dünyası_KP Bütünsel yönetim sistemlerimiz ile,

  • Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sağlarız.
  • Çevreyi kirletmemeyi, hurda ve atık oranlarını azaltmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlarız.
  • İş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve kalite beklentilerimizi karşılayacak teknolojiyi kullanırız.
  • Çevresel etkileri dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından yararlanırız.
  • Küresel kaynakları etkin kullanmayı amaçlarız.
  • Doğabilecek tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı oluruz.
  • Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak, çevreyle uyumlu ürünler tasarlar, üretir ve sunarız..

Arge çalışmalarımız sayesinde tüketicilerimizin farklı yaşam biçimlerine ve kullanım alışkanlıklarına uygun, dünya standartlarında, insan ve çevre dostu ürünler oluşturmak ve sürekli araştırma içinde olmak bizim için farklı bir anlam taşımaktadır.

Sürekli gelişen ve globalleşen dünyada, kullanıcılar tarafından kaliteli tüketim ihtiyacı devamlı olarak artmaktadır.

Bu noktada Çeşme Kapı Dünyası’nı oluşturan temel etkenlerden biri olan kalite anlayışı, tüm çalışan personel tarafından kabul edilip, firmamızı sektöründe önemli bir konuma getirmiştir.

Çeşme Kapı Dünyası
Çeşme Kapı Dünyası